Η πελματιαία απονευρωσίτιδα (ή απονευρωσιτοπάθεια) είναι μια από τις πιο κοινές  αιτίες πόνου στην οπίσθια και έσω περιοχή του πέλματος, εκεί που είναι η έκφυση της πελματιαίας απονεύρωσης. Η πελματιαία απονεύρωση είναι μια ινώδης συνδετική ταινία η οποία στηρίζει το τόξο του ποδός.  Η αντίδραση της πελματιαίας απονεύρωσης , γνωστή ως πελματιαία απονευρωσίτιδα, αποτελεί σύνδρομο υπέρχρησης  και εμφανίζεται συνήθως σε αθλητές όπως δρομείς, καθώς και σε ανθρώπους με πολύωρη ορθοστασία ή βάδιση μεγάλων αποστάσεων στην καθημερινότητά τους. Παράγοντες που την εμφάνιση της είναι επίσης  η παχυσαρκία, οι ανατομικές δυσμορφίες (κοιλοποδία/πλατυποδία) και η μυϊκή ανισορροπία της ποδοκνημικής. Η πελματιαία  απονεύρωση παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον κύκλο βάδισης. Η  μη σωστή διαχείρηση της  μπορεί να οδηγήσει σε χρονιότητα και επιπλέον προβλήματα σε  γόνατα,  ισχία ή στην  σπονδηλική στήλη ως απόρροια της αλλαγής του τρόπου βάδισης.

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα ξεκινάει σταδιακά με ήπιο πόνο στο πέλμα και κυρίως κάτω από την πτέρνα. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς παραπονιούνται για πρωινό πόνο και δυσκαμψία μετά την έγερση από το κρεβάτι, πόνο μετά από πολύωρη ορθοστασία ή βάδιση,την χρήση σκάλας και το ανέβασμα στις μύτες των ποδιών.

Στην αξιολόγιση του ασθενούς με πόνο στο πέλμα λαμβάνεται το ιστορικό του ασθενούς, η φυσική εξέταση της περιοχής με ψηλάφιση και ο εμβιομηχανικός έλεγχος  της στάσης και βάδισης.

Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική και έχει επιτυχία στο 90% των ασθενών. Οι θεραπευτικοί στόχοι είναι η ανακούφιση από τον πόνο και  η ανάκτηση της λειτουργικότητας  του άκρου ποδός.  Αποτελεί ένα συνδυασμό εκπαίδευσης του ασθενούς στην  αυτοδιαχείριση  του πόνου , σύσταση για  χρηση ειδικών πελμάτων αν είναι αναγκαίο, αναλγητικά μέσα για μείωση του πόνου όπως θεραπεία με κρουστικά κύματα (shockwave therapy), θεραπευτική μάλαξη, μάλαξη με ειδικό εξοπλισμό, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης  για την  ανάκτηση του εύρους τροχιάς στις αρθρώσεις του άκρου ποδός , διαβαθμισμένο ειδικό ασκησιολόγιο για την ανάκτηση της μυϊκής δύναμης και ευλυγισίας.

Σε σπάνιες  περιπτώσεις  μετά από χρόνια αποτυχημένη συντηρητική θεραπεία προτείνονται εγχύσεις στεροειδών φλεγμονωδών φαρμάκων και ακόμη πιο σπάνια απαιτείται η χειρουργική αντιμετώπιση.

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Plantar fasciitis. American Orthopaedic Foot & Ankle Society. http://legacy.aofas.org/footcaremd/conditions/ailments-of-the-heel/Pages/Plantar-Fasciitis.aspx Accessed Sept. 7, 2019

2. Sun J, Gao F, Wang Y, Sun W, Jiang B, Li Z. Extracorporeal shock wave therapy is effective in treating chronic plantar fasciitis: A meta-analysis of RCTs. Medicine (Baltimore). 2017;96(15):e6621. doi:10.1097/MD.0000000000006621

3. Leão RG, Azuma MM, Ambrosio GHC, Faloppa F, Takimoto ES, Tamaoki MJS. Effectiveness of shockwave therapy in the treatment of plantar fasciitis. Acta Ortop Bras. 2020;28(1):7-11. doi:10.1590/1413-785220202801227402

4. Lou J, Wang S, Liu S, Xing G. Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy Without Local Anesthesia in Patients With Recalcitrant Plantar Fasciitis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Phys Med Rehabil. 2017 Aug;96(8):529-534. doi: 10.1097/PHM.0000000000000666. PMID: 27977431.

5.Ghafoor I, Hassan D, Rasul A, Shahid HA. Effectiveness of Manual Physical Therapy in Treatment of Plantar Fasciopathy. J Liaquat Uni Med Health Sci. 2016;15(03):139-42.

6. Whittaker GA, Munteanu SE, Menz HB, Tan JM, Rabusin CL, Landorf KB. Foot orthoses for plantar heel pain: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):322-328. doi: 10.1136/bjsports-2016-097355. Epub 2017 Sep 21. PMID: 28935689.

7. Huffer D, Hing W, Newton R, Clair M. Strength training for plantar fasciitis and the intrinsic foot musculature: A systematic review. Phys Ther Sport. 2017 Mar;24:44-52. doi: 10.1016/j.ptsp.2016.08.008. Epub 2016 Aug 18. PMID: 27692740.

8. Whittaker GA, Munteanu SE, Menz HB, Tan JM, Rabusin CL, Landorf KB. Foot orthoses for plantar heel pain: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):322-328. doi: 10.1136/bjsports-2016-097355. Epub 2017 Sep 21. PMID: 28935689.

9.Wrobel JS, Fleischer AE, Crews RT, Jarrett B, Najafi B. A randomized controlled trial of custom foot orthoses for the treatment of plantar heel pain. J Am Podiatr Med Assoc. 2015 Jul;105(4):281-94. doi: 10.7547/13-122.1. Epub 2015 May 5. PMID: 25941995.

 

Πελματαία Απονευρωσίτιδα