Η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη

από τον ιστότοπο PT in motion

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι μόνο 1 έως 2 συνεδρίες προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας μπορεί να μειώσουν τη μετεγχειρητική χρήση περίθαλψης κατά 29%, για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, εξοικονομώντας κόστος υγειονομικής περίθαλψης πάνω από $ 1.000 ανά άτομο.
Ερευνητές στο Οχάιο μελέτησαν 4,733 Medicare περιπτώσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος, από ένα συνδυασμό 169 επαρχιακών και αστικών νοσοκομείων με ευρεία γεωγραφική κατανομή. Διαπίστωσαν ότι το 79,7% των ασθενών που δεν έλαβαν προεγχειρητική φυσικοθεραπεία απαιτούσαν αυξημένες μετεγχειρητικές υπηρεσίες φροντίδας. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 54,2% για τους ασθενείς που έλαβαν ακόμη και ένα μικρό αριθμό φυσικοθεραπευτικών συνεδριών πριν από την επέμβαση. 

Η μελέτη προ-δημοσιεύθηκε πριν από την εκτύπωσή της στο περιοδικό Journal of Bone and Joint Surgery.

Μετά από προσαρμογή για τις δημογραφικές μεταβλητές και τα συνοδά νοσήματα, οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν ότι η μείωση κατά 29% σε μετεγχειρητική περίθαλψη, στην ομάδα που έλαβε προεγχειρητική φυσικοθεραπεία, μεταφράζεται σε μείωση του κόστους κατά $ 1.215 ανά ασθενή και οφείλεται στην μείωση του μετεγχειρητικού κόστους νοσηλείας και στην μειωμένη απαιτούμενη υγειονομική περίθαλψη κατ΄ οίκον.
Ασθενείς με τουλάχιστον 1 συνεδρία συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα της προεγχειρητικής αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν λάβει την υπηρεσία 30 ημέρες πριν από την χειρουργική επέμβασή τους.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το όφελος της προεγχειρητικής φυσικοθεραπευτικής αγωγής προήλθε κυρίως από τον τρόπο που προετοιμάζονται οι ασθενείς για την μετεγχειρητική αποκατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία περιορίστηκε σε 1 ή 2 συνεδρίες, που "δείχνει ότι η αξία της προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας οφείλεται κυρίως στην εκπαίδευση του ασθενούς για την χρήση, μετεγχειρητικά, βοηθημάτων βάδισης, το σχεδιασμό για την αποκατάσταση και τη διαχείριση των προσδοκιών του ασθενούς και όχι από πολλαπλές εντατικές συνεδρίες για να αναπτύξει τη δύναμη και το εύρος της κίνησης."

"Η μελέτη μας δείχνει μια σημαντική μείωση της μετεγχειρητικής φροντίδας που συνδέεται με τη χρήση της φυσικοθεραπευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής περίοδου για την ολική αρθροπλαστική χειρουργική επέμβαση", γράφουν οι συγγραφείς, προσθέτοντας ότι σε περιβάλλον όπου η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης έχει προταθεί από ορθοπεδικό χειρουργό, "η φυσικοθεραπεία φαίνεται να παρέχει ωφέλη εντός της δομής ενός τυποποιημένου προεγχειρητικού προγράμματος εκπαίδευσης και προγραμματισμού, στο οποίο οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο."

Ενώ οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να προχωρήσει η μελέτη για να εντοπίσει τον καλύτερο τρόπο για την εξισορρόπηση της κατανομής των πόρων μεταξύ των προ- και μετ-εγχειρητικής αγωγής, αναφέρουν οτι τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι ένα καλό πρώτο βήμα για την τελειοποίηση των νέων μοντέλων περίθαλψης.

"Όσο το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης μετακινείται απο την αμοιβή ανά υπηρεσία στην συνολική αμοιβη για την αποκατάσταση του προβλήματος, απαιτείται κάποιος καλύτερος επιμερισμός στους παρόχους που συμμετέχουν," συμπληρώνουν οι συγγραφείς, "η σωστή διαχείρισης των οικονομικών, θα έχει σαν αποτέλεσματα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, κάτι που είναι επιτακτική ανάγκη."

πηγή:  http://www.apta.org/PTinMotion/News/2014/10/2/PreOperativeP

Η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη