Το κέντρο μας προσφέρει εξειδικευμένη αντιμετώπιση της σκολίωσης εφαρμόζοντας μια από τις αποτελεσματικές μεθόδους συντηρητικής αντιμετώπισης, τη μέθοδο Schroth. Η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά το 1921 από την Katharina Schroth στη Γερμάνια και πλέον έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρισμένες μεθόδους για τη θεραπεία της σκολίωσης. Η μέθοδος Schroth εφαρμόζεται είτε ατομικά ή σε ομάδες. Ο/η θεραπευτής/-τρια δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων και τεχνικών με τα χεριά, σύμφωνα με τον τύπο της σκολιωτικής καμπύλης, που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της φυσιολογικής ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης και στη σταθεροποίηση της εξέλιξης της σκολίωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση κηδεμόνα και η χειρουργική επέμβαση.

Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου οι ασθενείς εκπαιδεύονται να εκτελούν το προγράμματα άσκησης κατ' οίκον και έτσι επιτυγχάνονται μεταβολές στη καθημερινότητά τους. Η ένταση του προγράμματος θεραπείας προσαρμόζεται ανάλογα με την ικανότητα άσκησης των ασθενών και τον εγγενή ρυθμό αύξησης της σκολίωσης. Σε περιπτώσεις δομικών λειτουργικών περιορισμών ειδικές τεχνικές κινητοποίησης κρίνονται απαραίτητες. Η θεραπεία της σκολίωσης επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ευθυγράμμισης της στάσης, του στατικού και δυναμικού έλεγχου του κορμού. Στόχοι της θεραπείας είναι η επιβράδυνση ή ακόμα και η μείωση της εξέλιξης της σκολίωσης προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση κηδεμόνα και η χειρουργική αποκατάσταση.

Σκολίωση: μέθοδος Schroth