Νευρολογικές & Αναπνευστικές παθήσεις

Οι εξειδικευμένοι/-ες συνεργάτες/-ιδες μας μπορούν να σας βοηθήσουν στην αποκατάσταση νευρολογικών (νόσος του πάρκινσον, ημιπληγία, σκλήρυνση κατα πλάκας κτλ.) και αναπνευστικών παθήσεων (χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, βρογχεκτασίες, μετεγχειριτική αποκατάσταση κτλ.) που χρήζουν φυσικοθεραπείας.

Νευρολογικές & Αναπνευστικές παθήσεις