Το Physio Kifisia αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο της προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από καταρτισμένους πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές με εξειδικευμένη γνώση στην αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων και υψηλό επίπεδο εν-συναίσθησης και επικοινωνίας με τους ασθενείς. Οι βασικοί διαχειριστές του Physio-Kifisia, Γιάννης Λιγνός MSc, PT και Στέφανος Καρανάσιος PhDc, MSc, PT, έπειτα από 20 ετή εμπειρία στον χώρο έχουν δημιουργήσει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε μέλος του πολυδύναμου κέντρου φροντίζει για την καλύτερη διαχείριση και λύση των προβλημάτων που σας απασχολούν. Κύριος γνώμονας η όσο το δυνατόν ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία.